Scoreboard

Fri. February 09, 2018
Dickinson
NYU Invitational
New York Armory (New York, NY)
Haverford
Armory Invitational
Armory (New York, NY)
Johns Hopkins
Boston University Valentine Invitational
Boston. MA
Muhlenberg
Fastrack National Invite
Staten Island, N.Y
Muhlenberg
NYU Invitational
The Armory (New York, N.Y)
Ursinus
NYU Invitational
The Armory (New York, N.Y.)
Dickinson
NYU Invitational
New York Armory (New York, NY)
Haverford
Armory Invitational
Armory (New York, NY)
Johns Hopkins
Boston University Valentine Invitational
Boston, MA
Bryn Mawr
NYU DIII Meet
NYC Armory
Muhlenberg
NYU Invitational
The Armory (New York, N.Y)
Ursinus
NYU Invitational
The Armory (New York, N.Y.)